Windows bản quyền hay windows Crack? Tại sao người Viêt Nam thích dùng Win Crack hơn?Windows bản quyền sẽ được bảo mật hơn, ổn định và ít xảy ra lỗi nhưng tại sao người Việt Nam lại thích xài win crack hơn??? ———————————-…

Nguồn:https://sociercise.com/