VTV1 – Triệt phá xưởng sản xuất Bánh Pía giảGiữa tháng 6.2016, Công ty Tân Huê Viên đã phát hiện Công ty CP Phát triển Mỹ Hiệp Hưng (gọi tắt là Công ty Mỹ Hiệp Hưng- có trụ sở tại số B2-3-3, khu…

Nguồn:https://sociercise.com/