(VTC14)_Nóng ẩm bất thường, dịch đau mắt đỏ đến sớm(VTC14) -Dịch đau mắt đỏ thường bắt đầu từ khoảng tháng 6 – tháng 9 hàng năm. Hiện chưa phải là thời gian cao điểm của dịch, tuy nhiên, tại Bệnh viện Mắt Trung ương, từ đầu năm đến nay, số bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh nay đang có dấu hiệu tăng bất thường.

Nguồn:https://sociercise.com/