(Vietsub+PinYin) Bánh Quẩy Sữa Đậu Nành – Jason Chen ft. Mập Mập Mập ||Tiktok#bánhquấysữađậunành #bánhquẩysữađậunànhcover #Tiktok

**Hãy lắng nghe, SUBSCRIBE và ủng hộ cho Đào Diệp. Liên hệ với Đào Diệp tại Facebook:

**Kênh nghe nhạc của Đào Diệp:

** Bánh quẩy sữa đậu nành – Jason Chen ft. Mập Mập Mập
Lời: Trương Tư Nhĩ
Sáng tác: Lâm Tuấn Kiệt
Trans+Sub: Diệp Lão Nương

**Lyric
Hē chún bái de dòujiāng
shì chún bái de làngmàn
wàngzhe nǐ kě’ài liǎndàn
hé nǐ chúnzhēn de múyàng
wǒ shǎ shǎ duì nǐ xiào
shì nǐ yōuchóu jiě yào
nǐ shuō wǒ jiù xiàng yóutiáo
hěn jiǎndān què hěn měihǎo
wǒ zhīdào nǐ hé wǒ jiù xiàng shì dòujiāng yóutiáo
yào yīqǐ chī xiàqù wèidào cái huì shì zuì hǎo
nǐ xūyào wǒ de shǎxiào
wǒ xūyào nǐ de yǒngbào
àiqíng jiùshì yào zhèyàng
tā cái bù huì dāndiào
wǒ zhīdào yǒu shíhòu yě xūyào chāochao nào nào
dàn shǐzhōng yě zhīdào zhǐyǒu nǐ duì wǒ zuì hǎo
dòujiāng lì bù kāi yóutiáo
ràng wǒ ài nǐ ài dào lǎo
àiqíng jiùshì yào zhèyàng
tā cái xìngfú měihǎo
wǒ zhīdào
dōu zhīdào
nǐ zhīdào
nǐ dōu zhīdào
hǎobù hǎo
bié tōu xiào
ràng wǒ zhīdào
wǒ hē wán rè dòujiāng
què niànzhe hái xiǎng yào
nǐ chī wán jīnhuáng yóutiáo
àiqíng yòu yào zài fāxiào
wǒ zhīdào nǐ hé wǒ jiù xiàng shì dòujiāng yóutiáo
yào yīqǐ chī xiàqù wèidào cái huì shì zuì hǎo
nǐ xūyào wǒ de shǎxiào
wǒ xūyào nǐ de yǒngbào
àiqíng jiùshì yào zhèyàng
tā cái bù huì dāndiào
wǒ zhīdào yǒu shíhòu yě xūyào chāochao nào nào
dàn shǐzhōng yě zhīdào zhǐyǒu nǐ duì wǒ zuì hǎo
dòujiāng lì bù kāi yóutiáo
ràng wǒ ài nǐ ài dào lǎo
àiqíng jiùshì yào zhèyàng
tā cái xìngfú měihǎo
wǒ zhīdào
dōu zhīdào
nǐ zhīdào
nǐ dōu zhīdào
hǎobù hǎo
bié tōu xiào
ràng wǒ zhīdào
wǒ zhīdào
dōu zhīdào
nǐ zhīdào
nǐ dōu zhīdào
hǎobù hǎo
bié tōu xiào
ràng wǒ zhīdào jiù hǎo

** Đây là thành quả của đội ngũ. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! Video chỉ mang tính chất giải trí, đây không phải là bản quyền video.

It is Dao Diep’s result. PLEASE DON’T REUP BY ANY WAYS. This video is for entertainment, not our own.

**歌曲跟影片版权為歌手本人及其音乐公司所有,本頻道只作推广跟宣传,若喜欢他们的音乐请支持正版,如版权方认为影片有侵权一事,请与我们联系,我们将彻底删除影片。

The songs and videos are copyrighted by the singer and his music company. This channel is only for promotion and promotion. If you like their music, please support genuine. If the copyright party believes that the film has infringement, please contact us, we will completely delete the video.

Link contact: Facebook:

Nguồn: https://sociercise.com

Xem thêm bài viết khác: https://sociercise.com/meo-vat