[Viet&English CC] Cheesecake Chanh Dây – Passion Fruit Cheesecake – ChiChi NguyễnNguyên liệu:
+ Phần đế bánh
– 13 cặp bánh quy Oreo (26 cái bánh)
– 35gr bơ lạt

+Phần cheesecake
– 150gr creamcheese
– 2 lòng đỏ trứng
– 250ml whipping cream
– 10gr gelatine bột
– 100gr nước cốt chanh dây
– 90gr đường

+ Phần thạch chanh dây
– 50gr nước cốt chanh dây (giữ lại 1 chút hạt)
– 30gr nước
– 45gr đường (có thể gia giảm tùy vào độ chua của chanh dây)
– 1/2 tbsp gelatine bột
_____________________________________________________
English recipe:

+ Cookies base
– 26 Oreo cookies
– 35 gr unsalted-butter

+ Creamcheese filling
– 150 gr creamcheese
– 2 egg yorks
– 250 ml whipping cream
– 10 gr gelatine powder
– 100 gr passion fruit juice
– 90 gr sugar

+ Passion fruit jelly
– 50 gr passion fruit juice
– 30 gr water
– 45 gr sugar (or more)
– 1/2 tbsp gelatine powder
_____________________________________________________
Nguồn công thức: sưu tầm

Shop:
Website:
Blog:

Nguồn: https://sociercise.com

Xem thêm bài viết khác: https://sociercise.com/meo-vat