Vật Vờ| Trên bàn PS4 Pro: chơi game 4K, HDRPS4 Pro là thiết bị chơi game khủng nhất năm 2016 với cấu hình cải tiến hơn so với PS4 cũ, giúp cho chơi được game lên tới 4K, chơi game HDR. Ngoài ra tay.

Nguồn:https://sociercise.com/