Update LMHT: Chơi Teemo Support hoàn toàn bị ban acc 14 ngày – Riot muốn dìm chết AkaliGiúp bọn mình đạt 1 TRIỆU Subs nhé: ▻Group FB: Xem thêm clip hay LMHT tại: …

Nguồn:https://sociercise.com/