TV Sony có cả trợ lý Google tiếng Việt!Cảm giác trải nghiệm Google Assistant tiếng Việt trên TV Sony Bravia X9500G nói ví von có thể xem như là cái sự sung sướng của một ông chủ ngồi một chỗ…

Nguồn:https://sociercise.com/