Truyện Kiều – Nguyễn Du || Phần 9: Kiều báo thùTruyện Kiều là tên gọi thông thường theo tên nhân vật chính trong tác phẩm của còn lúc sáng tác Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm của mình là Đoạn trường…

Nguồn:https://sociercise.com/