Trên Tay Cougar Puri TKL – Chiếc Phím Cơ Switch Cherry Rẻ Nhất Vịnh Nam Bộ – Techguru.vnCougar Puri TKL – Specification Product name PURI TKL Mechanical Gaming Keyboard Key switch Mechanical Cherry MX N-key rollover Yes (USB mode …

Nguồn:https://sociercise.com/