Trên tay BLACKBERRY PASSPORT Quốc Tế – Thêm lựa chọn bên cạnh bản PhápBlackberry Passport bản quốc tế sử dụng bàn phím qwerty truyền thống với giá chênh không nhiều so với bản quốc tế Pháp sử dụng loại bàn phím azerty sẽ…

Nguồn:https://sociercise.com/