"Thu Hoạch" Cá Ao Hàng Xóm Bằng Mồi Câu GiảThèm câu kéo quá nên em vác cần lure và tenkara câu ao hàng xóm. Kết quả khá là khả quan khi mà càng về muộn cá táp rất nhiều. ——————————…

Nguồn:https://sociercise.com/