Thế nào là bàn phím cơ, switch, plate? Phím cơ tutorial #1 😱😱😱Lân đầu mở phím ra cho ae xem ^^!, mọi người subscribe cho mình có động lực làm video tiếp nhé :)) Liên hệ chi tiết: …

Nguồn:https://sociercise.com/