Thay phím Laptop Dell Vostro 5468||Quy trình THÁO và HÀN bàn phím Laptop bắt buộc tháo hết máy!!Thay phím dễ không ?? Có 2 loại bàn phím đó là phím hàn phải dùng mũi hàn hàn chân nhựa lại,còn phím khuôn sẵn ví dụ như Dell Inspiron 4050-5050-4110 …

Nguồn:https://sociercise.com/