Test led bàn phím cơ Warship KM102 [Việt Hoàng Gaming]Bàn phím cơ Warship KM102 Chuyên game (có kê tay) * Sử dụng Switch Blue với tiếng Clicky đặc trưng * Phiên bản mới nhất có kê tay chống mỏi, có thể thay…

Nguồn:https://sociercise.com/