Sử dụng 123Mua Facebook Store để kinh doanh bán hàng trên Fanpage123Mua Facebook Store là một ứng dụng mới được phát triển bởi 123mua.vn, giúp các shop có thể đăng bán sản phẩm của mình lên trang Facebook Fanpage …

Nguồn:https://sociercise.com/