So sánh video camera Galaxy S10+ và Sony A7 Mark IIGalaxy S10 Plus được cho là smartphone quay phim chống run tốt nhất hiện tại, nếu so với một máy quay chuyên chụp như Sony A7 Mark II thì liệu Galaxy S10 …

Nguồn:https://sociercise.com/