Schannel – Loại bỏ nút cảm ứng trong màn hình cho các thiết bị Xperia, Nexus….- CellphoneSAndroid 4.2.2 trên Xperia Z , phiên bản thử nghiệm Android 4.2.2 trên xperia Z Trải nghiệm Android 4.2.2 trên Xperia Z Cài đặt Android 4.2.2 trên Xperia Z …

Nguồn:https://sociercise.com/