Rượu Chivas Nhật Xách tayRượu Chivas xanh, phiên bản LIMITED của Nhật, đây là rượu của hãng Chivas sản xuất riêng cho thị trường Nhật Bản các nước khác không có! Chai này…

Nguồn:https://sociercise.com/