Robin Hill: Thánh địa của loài chó | LTV



LTV | Tham quan trại chó Robin Hill, nơi nhân giống và sinh sản giống chó Berger và Alaska thuần chủng số 1 Việt Nam hiện nay. * Website: .

Trang thông tin Điểm Hẹn Du Lịch cộng đồng Online Chương trình Điểm Hẹn Du Lịch kênh Du Lịch & Cuộc Sống, Đài truyền hình Tp.HCM web: .

Đang thuộc sở hữu của anh Minh Bảo Lộc.

Kenzzo vom Yarek đực giống trại Robin Hill Đà Lạt giờ đã bay về Bắc Giang định cư và ông chủ may mắn này chính là Anh Tạ Văn Lợi. Anh em miền bắc có.

Nguồn:https://sociercise.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://sociercise.com/kinh-doanh