PLO – Những người trong xe bị giang hồ Đồng Nai bao vây là công anNhững người trong xe bị giang hồ Đồng Nai bao vây là công an (PLO)- Một số thông tin khẳng định trong ô tô bị nhóm giang hồ bao vây có hai người là công…

Nguồn:https://sociercise.com/