Phòng trừ bệnh đậu trên gàGà 5 tháng tuổi, bệnh đậu, mù mắt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục? ———————————————————————— Trại Giống Thu Hà chuyên…

Nguồn:https://sociercise.com/