Phím GAMING GEAR COOLERPLUS GX7– Khung: Nhựa siêu bền, ôtô cán qua
– Phím: cao, dày, cổng USB 2.0; 104 – có 8
mầu xanh thay thế
– Chữ: phủ lasez chống mờ, chống trượt
– Công Nghệ: Phản Hồi Nhanh Hyperespon – Công Nghệ: Phản Hồi Nhanh Hyperespon
– Số lần nhấn phím: 10 triệu lần
Thích hợp cho Game thủ, văn phòng

Nguồn:https://sociercise.com/