Paris Gâteaux – The elegance of good tasteBài tập môn công cụ PR của Trần Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Kim Phượng lớp PR36 – AJC.
Địa điểm quay: Paris Gâteaux – 35 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
Âm nhạc sử dụng trong clip: Perfect – Ed Sheeran
Thuyết minh: Trần Phạm Ngọc Anh

Nguồn:https://sociercise.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://sociercise.com/meo-vat