Nhạc phim Bạn gái tôi là hồ ly tinh _ Fox Rain – Lee Sun Hee_ Vietsub+KaraTrời đang quang mà bỗng nhiên đổ mưa người ta hay gọi đó là mưa hồ ly. Bởi vì khi tôi buồn mà khóc thì trời sẽ đổ mưa.
Làm gì có chuyện đó! Chẳng lẽ cô ta cứ sổ mũi thì tuyết rơi, hắt hơi thì bão đến à. Không thể nào!

Nguồn:https://sociercise.com/