Nga Wendy | Girly.vnXinh đẹp, phong cách, siêu hot nhưng… không phải là hot girl. Đó chính là những gì đúng nhất để miêu tả về Nga Wendy – 1 “It girl” chính hiệu luôn dẫn đầu…

Nguồn:https://sociercise.com/