Nên mang gì để tự vệ mà không phạm luật?Khi tham gia giao thông, khi đi trời đêm tối cần có một vật gì phòng thân. Tuy nhiên, pháp luật chưa cho phép sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí … Vậy mang…

Nguồn:https://sociercise.com/