[Maxtips] Bàn phím RGB cực đẹp trên iPhone, iPad, iPodBàn phím mặc định iOS đã quá nhàm chán, hãy cùng Tuyến Xoăn thay đổi không khí sử dụng bàn phím RGB trên iPhone, iPad, iPod (Keyboard RGB for ios, …

Nguồn:https://sociercise.com/