Kinh hãi với ván cờ vua mà nước chiếu hết không ai ngờ được



Trận đấu giữa đại kiện tướng Morozevich và vua cờ Magnus Carlsen tại giải cờ vua tưởng niệm Tal 2013. Triển khai thế trận con rồng tấn công mạnh mẽ,…

Nguồn:https://sociercise.com/