Kinh doanh gì để làm giàu – Grab – thợ cơ khí – Bán điện thoại – Phạm Thành LongCác bạn luôn hỏi tôi: Kinh doanh gì để giàu, xin chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp kinh doanh thành công. Câu chuyện khởi nghiệp thành công từ anh tài xế Grab.

Nguồn:https://sociercise.com/