KHÔNG BIẾT MARKETING & BÁN HÀNG THÌ ĐỪNG LÀM KINH DOANH!Hãy chỉ cho tôi 1 doanh nghiệp kinh doanh thất bại hoặc không thể tăng trưởng, Tôi sẽ chỉ chính xác cho bạn cách Marketing và Bán hàng của doanh nghiệp…

Nguồn:https://sociercise.com/