Khôi phục menu New bị mất khi bấm chuột phảiKhi bấm chuột phải ngoài màn hình Desktop hoặc trong Windows Explorer bạn không thấy xuất hiện menu New là do trong regedit đã bị mất Key menu New …

Nguồn:https://sociercise.com/