IECD | BAKERY | CÂU CHUYỆN MỘT HỌC VIÊN TRƯỜNG BÁNH MỲ PHÁPThis is a story of Kim Tuyen, a typical student who is studying to become a professional at the Baker’s house of IECD. From a poor family in Binh Thuan where she had to give up her study during high school, she joined La Boulangerie Française – HCMC and now she is on the way to become a professional baker.

Đây là câu chuyện của Kim Tuyền, một học viên tiêu biểu đang học để trở thành một đầu bếp làm bánh tại Lò Bánh Mỳ của IECD. Xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Thuận, do đó em phải bỏ học khi đang học trung học, em đã tham gia La Boulangerie Française – TP HCM và bây giờ em đang trên con đường trở thành một đầu bếp làm bánh chuyên nghiệp.

Nguồn:https://sociercise.com/