Hướng dẫn tải ứng dụng NCOVI và khai báo y tế toàn dânGiúp bộ y tế phòng chống đại dịch covid 19. Với câu nói ” chống dịch như chống giặt” mọi người dân cùng nhau chung tay đẩy lùi covid 19 ra khỏi Việt Nam.

Nguồn:https://sociercise.com/