Hướng dẫn sửa lỗi tự động nhảy tab web



2 công cụ hỗ trợ là Ad9 và Revo Unistall các bạn có thể tự tải thông qua tìm kiếm gg, tìm bản crack và xài lâu dài -Tìm các thư mục lạ trong mục C/program…

Nguồn:https://sociercise.com/