Hướng dẫn sửa lỗi tự động nhảy tab web2 công cụ hỗ trợ là Ad9 và Revo Unistall các bạn có thể tự tải thông qua tìm kiếm gg, tìm bản crack và xài lâu dài -Tìm các thư mục lạ trong mục C/program…

Nguồn:https://sociercise.com/