Hướng dẫn mổ khám, chẩn đoán, điều trị bệnh gà ở trại 4Giải pháp chăn nuôi, thủy sản thu lãi cao Ấn đăng ký kênh #DovaHùng để xem thêm nhiều video kỹ thuật Chẩn đoán: Gà bị Tụ huyết trùng…

Nguồn:https://sociercise.com/