HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SÚT BÓNG XOÁY BẰNG MÁ TRONG(HAY CỨA LÒNG) . HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ PHỦICÁC BẠN CÓ THỂ XEM THAM KHẢO MỘT SỐ VIDEO HƯỚNG DẪN VỚI TIÊU ĐỀ SAU
1.HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SÚT BÓNG BẰNG MU BÀN CHÂN. HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ PHỦI.

2.HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SÚT BÓNG CỨA LÒNG. HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ PHỦI.

3.HƯỚNG DẪN CHI TIẾT KỸ THUẬT GẮP BÓNG QUA ĐẦU. HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ PHỦI.

4.HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TÂNG BÓNG BẰNG MU BÀN CHÂN. HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ PHỦI.

5.HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SÚT XOÁY .HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ PHỦI.

6.HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SÚT MU LỰC MẠNH. HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ PHỦI.

7.HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHÍCH BÓNG PHẦN ĐẦU MŨI CHÂN. HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ PHỦI.

8.HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SÚT BÓNG XOÁY BẰNG MÁ TRONG(HAY CỨA LÒNG). HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ PHỦI.

9.HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH SÚT BÓNG XOÁY. SÚT PHẠT XOÁY. HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ PHỦI.

10.KỸ THUẬT SÚT XOÁY KIỂU ROBETOCALOT. HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ PHỦI.

Nguồn: https://sociercise.com

Xem thêm bài viết khác: https://sociercise.com/am-thuc