Hướng dẫn cắt áo lửng cổ tim chéo, gấu bo.  How to cut women's shirts.Dạy cắt may. Hướng dẫn cắt áo lửng cổ tim chéo, gấu bo. How to cut women’s shirts. Chào các bạn! Trong video này tôi xin hướng dẫn cách cắt áo lửng cổ…

Nguồn:https://sociercise.com/