Hướng dẫn cài đặt Trainer Gta 4 cho Laptop và PC (Cho máy không có bàn phím số bên phải)Link download: Cách sử dụng: F3 = mở menu I = lên K = xuống U = trở về O = chọn L = trang tiếp theo J = trang trước Backspace …

Nguồn:https://sociercise.com/