Hướng dẫn cách sử dụng kí tự đặc biệtDURecorder Đây là video của tôi đã ghi âm bằng DU Recorder. Quay màn hình và phát trực tiếp không khó. Tải về liên kết: Android: iOS: …

Nguồn:https://sociercise.com/