Hồi tưởng Blackberry Bold – "anh hùng bàn phím" cách đây 10 nămXStudios #XReviews BlackBerry – cái tên quen thuộc với nhiều người, nhưng nó không có cùng mức độ nổi tiếng mà nó có được khoảng một thập kỷ trước….

Nguồn:https://sociercise.com/