Hội Quán Diều Sáo Hà Nội Đón Gió MùaHội Quán Diều Sáo Hà Nội: Đón Gió Mùa – Tháng 9/2015. Xem các hình ảnh tại đây:

Nguồn:https://sociercise.com/