Giới thiệu theme chữ Trung Quốc kèm pinyin cực tiện cho người mới học tiếng TrungĐăng ký học online tại đây: Giới thiệu về theme chữ Trung Quốc kèm pinyin thuận tiện cho người mới học tiếng Trung. Phần mềm này…

Nguồn:https://sociercise.com/