Giờ trái đất 2020, giờ trái đấtHưởng ứng sự kiện giờ trái đất năm 2020 tại Điện lực Phú Thọ từ 20h30 ÷ 21h30 ngày 28/3/2020.
Cùng tắt đèn và các thiết bị điện không càn thiết vào giờ trái đất để góp phần bảo vệ trái đất.
#Giotraiđat#PhamAnh

Nguồn:https://sociercise.com/