Giới thiệu website luyện gõ chữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh.Song song vs quá trình phỏng vấn, một số nhà tuyển dụng có thể kiểm tra ứng viên về kỹ năng và tốc độ đánh máy bằng tiếng Trung.
Mình hi vọng thông qua clip này phần nào giúp đỡ các bạn trong khâu gõ chữ – đánh máy.
Learn Chinese with Mr. Chen

Nguồn:https://sociercise.com/