Gà mắc bệnh đầu đen ghép CRD thì chữa thế nào?1000 con gà thương phẩm 2 tháng tuổi có biểu hiện hen khẹc, có con sốt, có con đi phân màu hơi hồng, ngoài ra bình thường. Đã dùng thuốc nhưng không …

Nguồn:https://sociercise.com/