Full HD – Áo lụa Hà Đông – Trọng Tấn



Trong hai tối ngày 10 – 11/08/2013, tiết trời như chiều lòng khán giả Thủ Đô khi dành “khoảng lặng” với tiết thu mát mẻ cho những người yêu Hà Nội thưởng…

Nguồn:https://sociercise.com/