DELL E4300 TREO LOGO DELL VÀO WIN RẤT CHẬM KO NHẤN ĐƯỢC BẤT KÌ PHÍM NÀODELL E4300 chạy treo logo và ko nhấn được bất kì phím nào trên keyboard, đã tách lý tất cả các thiết bị ngoại vi và chép rom ko khả thi. ai dính pan này…

Nguồn:https://sociercise.com/