[DBMK] NIU40 custom keyboard – PlanckClip lên đèn bàn phím custom Niu40
Layout Planck 12×4.
Nút spacebar2u hoặc chia thành 2 nút 1u để full 48 nút tùy chọn.
Chuyên dụng cho trưng keycap Artisan hoặc ai muốn thử trải nghiệm nhỏ gọn, xinh xắn.

DBMK – Dylan Binh Mechanical Keyboard

Nguồn:https://sociercise.com/