Công Thức Panna Cotta Mịn Mềm Mượt-[Make Panna Cotta with Raspberry Sauce]Đa số các công thức thường trên mạng dùng tỷ lệ gelatin khá cao, nhưng như thế sẽ làm panna cotta đông cứng chẳng khác nào Jelly. Tuy nhiên công thức này …

Nguồn:https://sociercise.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://sociercise.com/meo-vat